četrtek, januar 17, 2013

Dr. Slavoj Žižek kot slaba vest izkoriščevalskih neoliberalnih elit!

Vir: MLADINA

Slavoj Žižek: " V Evropi slepi vodijo slepe"

Po v Mladini objavljenem prispevku povzemam, nekaj najbolj pomembnih in zgovornih, po moji subjektivni oceni, misli in ugotovitev svetovno znanega filozofa Slavoja Žižka. Vedno sem mu rad prisluhnil ali kaj izpod njegovega peresa prebral. Čeprav v domovini že nekaj časa ne uživa zasluženega spoštovanja ter ni deležen potrebne pozornosti, je vendarle moč zaznati, da se odnos do Žižka hitro spreminja. Predvsem med pristaši gibanja vseslovenske ljudske vstaje lahko opazimo vedno večje zanimanje za njegove misli in sporočila, ki jih v glavnem posreduje v tujih medijih in s katerimi ostro biča doktrine ter posledice vulgarnega evropskega neoliberalizma in politične ter finančno ekonomske elite, ki ga izvajajo.

Slavoj Žižek v Guardianu o finančni krizi in krizi demokracije, ki načenjata zahodni svet: 

Slovenija je sicer majhna država, pravi Žižek, a odločitev o prepovedi referenduma je simptom globalnih teženj po omejevanju demokracije. - zahoda ne razjeda le finančna kriza, temveč tudi kriza demokracije in dodaja, da odzivi vladajočih elit na ekonomske pritiske v evro območju oživljajo duhove diktatorjev, kot je bil romunski Ceausescu

- zdi se, da je ta duh danes živ in zdrav v Sloveniji, sklepa Žižek, saj je prejšnji mesec ustavno sodišče ugotovilo, da bi bil referendum o ustanovitvi slabe banke in državnega holdinga protiustaven. Skratka, ustavno sodišče ni dopustilo glasu ljudstva o teh zadevah, pa čeprav so zaradi vladne neoliberalne ekonomske politike referendum predlagali sindikati in zanj zbrali dovolj podpisov. 
 
- Slovenija je sicer majhna država, pravi Žižek, a ta odločitev je simptom globalnih teženj po omejevanju demokracije. Osnovna ideja je, da v tako zapletenem gospodarskem položaju, kot ga imamo, večina ljudi ni usposobljena za odločanje, prav tako pa naj bi se ne zavedali katastrofalnih posledic, ki bi nastale, če bi bile njihove zahteve izpolnjene. »Ta utemeljitev ni nova,« trdi Žižek. 


- Žižek nadaljuje, da je ustavno sodišče med presojanjem o morebitnih neustavnih posledicah referenduma zaključilo, da bi neupoštevanje diktata mednarodnih finančnih institucij oziroma neizpolnitev njihovih pričakovanj, privedlo do politične in gospodarske krize. Skratka, ti diktati in pričakovanja so torej pogoj za ohranjanje ustavnega reda in imajo zato prednost pred ustavo in s tem tudi pred suverenostjo države.- novo je torej to, trdi Žižek, da se nezaupanje v demokracijo, ki se je začelo s finančno krizo leta 2008 in je bilo nekoč značilno za dežele tretjega sveta ali postkomunistične države, vse bolj širi tudi po razvitem zahodu. »Ta kriza torej ponuja dokaz, da so tisti, ki ne vedo, kaj delajo, prav strokovnjaki, ne pa ljudje. V zahodni Evropi smo dejansko priča vse večji nesposobnost vladajočih elit – vse manj in manj vedo, kako vladati. Poglejmo samo, kako se Evropa spopada z grško krizo: na Grčijo pritiskajo, da odplača dolgove, hkrati pa z vsiljevanjem varčevalnih ukrepov uničujejo grško gospodarstvo in delajo vse, da grški dolgovi ne bodo nikoli odplačani.«


- kot navaja Žižek, zdaj celo Mednarodni denarni sklad priznava, da bi pritisk na Grčijo in na druge z dolgovi obremenjene države, naj čimprej zmanjšajo svoj primanjkljaj, dosegel prav nasproten učinek, vendar so do tega spoznanja prišli potem, ko je bilo zaradi takih in podobnih napačnih izračunov izgubljenih na stotine tisočev delovnih mest. »Prav v tem tiči sporočilo 'neracionalnih' ljudskih protestov po Evropi: protestniki zelo dobro vedo, česa ne vedo; ne pretvarjajo se, da razpolagajo s hitrimi in enostavnimi odgovori. In pri tem jih njihov občutek ne vara – tudi tisti, ki so na oblasti, ne vedo. V Evropi trenutno slepi vodijo slepe,« zaključuje Slavoj Žižek1 komentar:

  1. "Slepi vodijo slepe."
    Vsi vemo, da je nekaj hudo narobe, toda rešitve ne poznamo.

    Jo Slavoj pozna?
    Zelo rada bi videla njegov izračun.

    OdgovoriIzbriši