sreda, marec 30, 2016

Res je čas za ukrepanje in spremembe!

Ustava Republike Slovenije: 

3. člen
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Vir: ISKRA, Facebook

https://www.facebook.com/events/159391794453820/

Janša ni alternativa Cerarju in Cerar ni alternativa Janši. Oba sta obraza istih elit, tistih, ki plenijo državo že 25 let. Sta del politične kaste, ki ni nikoli služila delovnim ljudem, ampak le najbogatejšemu procentu. Sta del elit, ki vneto prodajajo orožje in nas vodijo v nove in nove vojne, zraven pa lažejo o tem, da jim gre za našo varnost. Medtem ko nam prodajajo pravljice o krščanski tradiciji in evropski identiteti, je denar edina vrednota, ki so jo kadarkoli poznali. Naj še tako vneto dvigamo zastave, to ne bo izbrisalo dejstva, da ta država ni bila ustanovljena za ljudi, ampak za kapital.

V Sloveniji se ne bo nič izboljšalo, dokler bomo za vse naše težave krivili migrante in dokler bomo le izbirali med slabimi in manj slabimi politiki. Zastave, s katerimi se krasijo naši voditelji, nas ne bodo rešile. Spremembe se bodo lahko začele, ko nas politiki ne bodo več mogli ločevati s policijskimi kordoni, ampak ko se bomo delavci, prekerci, brezposelni, migranti in vsi drugi, ki jih je ta sistem izpljunil, znašli na isti strani.

V soboto 2. aprila, se bomo ob 16. uri zbrali na Kongresnem trgu v Ljubljani in skupaj opozorili na tiste probleme, ki zares pestijo našo družbo. Revščino, brezposelnost, izkoriščanje delavcev, brezperspektivnost mladih, nestrpnost in seksizem bomo presegli le z medsebojno solidarnostjo.

PETICIJA, ki nas danes zavezuje za jutrišnjo dobrobit in svobodo naših otrok in vnukov

VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE DO VODE V USTAVO

Pravica do vode v Ustavi ni dovolj dobro definirana, hkrati pa je voda zaradi podnebnih sprememb, demografskih trendov, urbanizacije in potreb industrije in kmetijstva vedno bolj redka dobrina.  To se kaže v vedno večjem pritisku zasebnega kapitala, da se voda in vodni viri opredelijo kot vsako drugo tržno blago. Zato predlagamo da se v Ustavo zapiše neodtujljiva pravica do vode.
 
Kljub vedno večjim pritiskom kapitala na naše vodne vire je še čas, da to spremenimo. Ukrepamo danes za jutri. Za dan, ko bo vsak državljan in državljanka imel v zavesti, da z našo pitno vodo zasebni kapital ne sme nikoli upravljati. Da se ne bo več podeljevalo koncesij za vodooskrbo prebivalstva in stekleničenje kakršnekoli izvirske ali namizne vode ter da tistim, ki že imajo takšno koncesijo le-te po izteku pogodbe o koriščenju vodnih virov država ne bo več podelila.    
 
Slovenija ima priložnost, ki nam jo je dala v uporabo in skrb narava in naša lega. Priložnost za razvoj in blaginjo. Vsi mi smo voda, tudi politiki in gospodarstveniki. Ne uničimo še te tako življenjsko pomembne dobrine. Sprememba Ustave bo prvi korak, prva zmaga, ki pa ne bo dovolj. Potrebno je spremeniti zavest vsakega od nas. Slovenija mora biti tukaj enotna, kot je enotna pri podpori naših športnikov. To bo tisto, kar nam bo omogočilo, da bomo v prizadevanju za modro zlato tudi uspeli.

Voda v Ustavo, voda v zavest, voda za vsakega prebivalca Slovenije in za blaginjo države! Naj slovenske vode še naprej prosto tečejo za nas, našo uporabo in uporabo zanamcem.  
 
Kako je potrebno razumeti neodtujljivo pravico do vode za vsakogar?
  • da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar;
  • da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vod, vodni tokovi) javno dobro, katero je država dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih državljanov in tudi prihodnjih rodov;
  • da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za življenje ljudi, razvoj in varnost države;
  • da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago;
  • da se vodni viri ne morejo privatizirati;
  • da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in gospodinjstev z vodo za pitje in higieno pred drugimi rabami vode;
  • da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja kot neprofitna javna služba – torej ni možno več podeljevati koncesije.   
Nič ni večnega in nezamenljivega ter tako tudi ne aktualna sestava Državnega zbora ter Vlade! 

Ni komentarjev:

Objavite komentar