nedelja, november 29, 2015

Primer nedemokratične demokracije Odbora za pravično in solidarno družbo!

Že kar nekaj časa je poteklo od takrat, ko so konfliktne socialne in politične razmere v Sloveniji toliko razburkale slovensko javnost, da se je ta odzvala in svojim oblastnim ter političnim elitam poslala dovolj zgovorno sporočilo, da se tega na tak način več ne gre. Takrat se je v tem ljudskem vrenju rodilo tudi jedro Odbora za pravično in solidarno družbo ter pozvalo državljanke in državljane, da se pridružimo in sooblikujemo ter podpremo manifest in programske temelje Odbora kot civilno družbenega demokratičnega gibanja v Sloveniji.

Sam sem se Odboru pridružil in se vanj včlanil razmeroma hitro, kot lahko še danes vidim na katerem mestu v seznamu članstva je zapisano moje ime na listi objavljeni na njihovi spletni strani. Včlanil sem se, ker sem res podpiral predstavljena programska izhodišča in ker sem nekako zaupal ljudem, ki so se podpisovali pod javna sporočila Odbora in druge dokumente ter so bila njihova imena zapisana na vrhu seznama članstva in ker sem ustanovitev Odbora razumel ter dojemal kot ljudsko politično gibanje in me nihče ni silil v kakšne strankarske okove. Pričakoval sem, da bom po elektronski pošti, ki sem jo moral ob prijavi v članstvo seveda tudi napisati, dobival kakšna sporočila vodstva Odbora, za katerega pa tudi nikoli do danes nisem uspel zvedeti, kdo, kdaj in na kak način je bilo imenovano. Vse do danes mi nihče nikoli ni posredoval predloga za izvolitev vodstva in drugih organov Odbora, me pozval, da predlog podprem ali dopolnim s kakšnim svojim predlogom. Pravzaprav me vse do danes v zvezi z delom, obstojem in kadrovskimi vprašanji Odbora  ni še nihče nič vprašal, me ne o čemer koli v zvezi s temi vprašanji obveščal. Iz liste članov Odbora pa je jasno razvidno, da sem njegov član. Prav zanima me, koliko na tej listi članstva še nas je takšnih, ki dajemo legitimnost nekomu, da tudi v našem imenu javno nastopa, objavlja stališča, mnenja in druge dokumente Odbora, voli ali imenuje organe in funkcionarje Odbora ter sprejema programske smernice in druge dokumente Odbora?

Na spletni strani odbora sem iskal možnost, da bi vodstvo Odbora zaprosil za izbris iz članstva, pa se mi ta možnost ne ponuja. Kako naj torej člani Odbora izstopijo in članstva in da se njihova imena iz seznama članstva brišejo? Nekdo tako danes v mojem kot tudi v imenu še mnogih drugih "članov"politično nastopa in v javnost pošilja razna politična ter druge vrste sporočila ne da bi ti člani imeli ob tem sploh kakšno besedo. Zadnja omembe vredna sporočila odbora so bila izdana v novembru 2015 in nekaj časa pred tem sem celo verjel, da se bo odbor počasi samoukinil oziroma razpustil, ker so se nekateri člani porazgubili po na novo ustanovljenih političnih strankah. Pa očitno temu ni tako, ker v javnost še vedno prihajajo sporočila Odbora. Seveda ne želim sedaj zapisati, da se z vsebino tej javnih sporočil Odbora ne strinjam ali da jim nasprotujem. Prej nasprotno. Z veliko večino javnih sporočil Odbora se še kako zelo strinjam. Želim pa le zapisati, da vsa ta sporočila ne morejo biti izdana oziroma javno objavljena tudi v mojem imenu, ker me k sodelovanju nikoli ni nihče povabil, me nikoli ni nihče ničesar vprašal, me zaprosil za kakšno mnenje in nikoli tudi nisem nikomur dal vnaprejšnjega ter nepreklicnega in neomejenega pooblastila za nastopanje v javnosti ter javno izražanje določenih političnih, ideoloških ali moralnih stališč v mojem imenu.

Kdo so gospe in gospodje, ki danes tudi v mojem imenu oblikujejo stališča Odbora, lahko zvem le iz imen, ki se pojavljajo v posameznih javnih objavah Odbora na njihovi spletni strani ali drugih spletnih medijih in straneh. Kljub temu, da  jih večino poznam in tudi zelo cenim, to še ni zadosten razlog, da bi bil lahko zadovoljen ter bi nekritično sprejel pasivno vlogo "člana" Odbora v imenu katerega Odbor v javnosti tudi nastopa. Vodstvu odbora tako predlagam, da na svoji spletni strani objavi obrazec ali kako drugo možnost za izstop iz članstva Odbora ter s tem za umik imen "članov" iz seznama članstva. Še posebej se mi to zdi pomembno, ker se Odbor v javnosti povezuje z nekaterimi političnimi strankami. Če bi sam čutil potrebo ali bi želel biti član kakšne politične stranke ali strankarske koalicije, bi se pač v katero od njih včlanil in se tako pač pustil ukalupiti v trdo logiko strankarskega načina funkcioniranja in razmišljanja ter delovanja. Ker pa se mi je skozi osebni razvoj zelo slabo razvil čredni nagon, mi takšen strankarski status nikakor ne bi odgovarjal in mi je celo zelo odvraten. Enostavno zapisano ali povedano, nisem najbolj priročen za okolja v katerih bi drugi razmišljali namesto mene in bi sam le bebavo povzemal njihova stališča in se venomer podrejal ter prilagajal ter prostovoljno izigraval slaboumnega strankarskega tepca.


Ni komentarjev:

Objavite komentar