četrtek, maj 08, 2014

Slovenski evroposlanci dobro plačani lenuhi?

Članek sem povzel v celoti in ga objavljam brez kakšnega svojega dodanega komentarja. Kaj si o slovenskih evro poslancih mislim in kako njihovo delo ocenjujem sem zapisal že v nekaterih svojih preteklih zapisi na teh straneh. 

Razen dveh dam ( Kukovičeva in  Cizljeva, obe iz stranke SDS ) iz sedanje sestave, se vsi ostali ponovno potegujejo za sanjsko službo v Bruslju, kot to politično funkcijo humorno poimenuje ekipa civilne iniciative, ki se na volitve podaja s kandidati, ki jih je izmed prijavljenimi določila kar z žrebom.Uredništvo Pomurec | 07.05.2014


Slovenski zastopniki v Evropskem parlamentu so podpovprečno aktivni.


Poslanci v Evropskem parlamentu, ki prihajajo iz starih držav članic (EU-15), so aktivnejši, imajo več poročevalcev, njihov vpliv na zakonodajo EU pa je večji kot vpliv evropskih poslancev iz novih 13 članic.
Slovenija je imela v mandatu 2009-2014 v Evropskem parlamentu osem poslancev. Po številu predloženih osnutkov poročil so naši poslanci, ki so povprečno predložili dva osnutka na poslanca, na 21. mestu od 28 držav članic. Največ jih je med našimi zastopniki pripravila Tanja Fajon (SD), ki je predložila pet osnutkov poročil. Kot poročajo v Financah, majhnost države ne bi smela imeti vpliva na to, kako dejavni so njeni predstavniki, kar kaže primer Malte, saj so njeni poslanci po osnutkih poročil na tretjem mestu.
Srednje aktivni so naši evroposlanci v prizadevanjih za  spremembo besedil poročil. Z vloženimi dopolnili so slovenski poslanci na 17. mestu (65 amandmiranih poročil na poslanca), manj pa so bili aktivni s postavljanjem poslanskih vprašanj. V povprečju so jih postavili 34, so pa pri vprašanjih najbolj prednajčili poslanci držav, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela. Tako so predstavniki Portugalske, Grčije in Irske zastavili več kot 250 vprašanj na poslanca.
Glasovanj so se slovenski evroposlanci udeležili povprečno. Z 84-odstotno udeležbo se uvrščajo nekje v sredino, največkrat pa je med našimi poslanci glasovala Zofija Mazej Kukovič iz SDS-a, ki je zabeležila 97-odstotno udeležbo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar