nedelja, maj 25, 2014

Bosna in Hercegovina danes nujno potrebuje " 3 Trojke" za sanacijo treh velikih nesreč!

Dežela od katere so roke dvignili vsi trije njeni čaščeni in med sabo sprti bogovi in s katero že več kot dvajset let eksperimentirajo, mešetarijo ter se z usodo njenih ljudi poigravajo nesposobne politike ZDA, EU in njenih sosed. Po  končani nesrečni in predvsem popolnoma nepotrebni balkanski moriji na tleh nekdanje države Jugoslavije, so usodo BiH v svoje roke vzele ZDA in EU in zgodbo popolnoma zapacale. Veliko ljudi se danes sprašuje ali je BiH sploh še država in kakšen je v resnici njen mednarodno pravni položaj in kakšen njen notranji politični, pravni, samoupravni, gospodarski ter vsak drug ustroj. V resnici je BiH danes odličen primer nesposobnosti in nezainteresiranosti vseh tistih mednarodnih sil, ki so takšno BiH ustvarile in jo potem prepustile v upravljanje lokalnim povzpetniškim in napol kriminalnim elitam.

Vso bedo in popolno nesposobnost funkcioniranja države BiH so sedaj razkrile in očem svetovne javnosti pod nos pomolile zadnje katastrofalne poplave. Prav nič v tej nesrečni državi ni funkcioniralo doslej in prav nič ne funkcionira tudi danes, ko se vode počasi umikajo in za njimi ostajajo trupla umrlih ljudi in živali, popolnoma uničena mesta in vasi, stotine plazov, več deset tisoč neeksplodiranih min za katere se sedaj niti ne ve kje se nahajajo,  uničenim še tistega malo uspešnega gospodarstva in kmetijstva kar ga je bilo. V celotnem poplavljenem in popolnoma uničenem poplavnem prostoru velja načelo, da naj se vsak znajde kakor ve in zna in na kakšno omembe vredno pomoč naj nihče od nikogar ne pričakuje.

Popolnoma je v teh poplavnih razmerah zatajila država BiH z vsemi svojimi institucijami, zatajile so oblasti na lokalnih nivojih in prava podoba nesposobne ter zelo skorumpirane politike v tej deželi se bo v celoti ter v vsej svoji bedi razkrila šele v dneh, mesecih in letih sanacije posledic poplav. Pravi družbeni, politični in socialni pretresi šele čakajo to deželo in njene ljudi v času, ki je pred nami. BiH se kot država s svojim današnjim notranjim ustavnopravnim ter političnim ustrojem s problemi, ki jo čakajo, enostavno ni sposobna učinkovito spopasti in jih razrešiti. Mednarodni skupnosti se tako sedaj postavlja ogledalo v katerem si lahko ogleda rezultate svoje politike do te države in svoje neučinkovitosti in nesposobnosti na področju ureditve razmer na pogorišču nekdanje Jugoslavije. Republika, ki je najmanj kriva za razpad nekdanje skupne države, že več kot dvajset let plačuje najvišjo ceno tega razpada. Plačala je najvišjo ceno v nesmiselni krvavi vojni moriji in potem v povojni obnovi ter bo plačala najvišjo ceno tudi po teh hudih poplavah.

Ker so enako hude poplave z zelo podobnimi posledicami sočasno zajele BiH, Hrvaško in Srbijo, smo lahko opazovali in dnevno spremljali kako so se na hudo in katastrofalno naravno nesrečo odzvale državne ter lokalne oblasti v posameznih prizadetih državah. Enostavno ni primerjave in kljub kakšnim manjšim ali celo večjim organizacijskim spodrsljajem, je potrebno oblastem Hrvaške ter predvsem Srbije priznati, da so delovale učinkovito in pričakovano. Razdeljena in popolnoma neorganizirana BiH tega ni bila v stanju in očitno država takšna kot je, se tudi v bližnji prihodnosti ne bo v stanju učinkovito spopasti s sanacijo posledic te naravne ujme. Srbija in v določenem delu tudi Hrvaška bodo sedaj potrebovale predvsem izdatno mednarodno finančno ter humanitarno pomoč. BiH pa ob veliki denarni in izdatni humanitarni pomoči sedaj nujno potrebuje še mednarodno organizacijsko pomoč. Brez te oblike pomoči obstaja velika nevarnost, da bo ogromno finančne ter humanitarne pomoči poniknilo v neznano, da bodo sredstva porabljena v nasprotju s sprejetim programom obnove, ki ga prav tako nima kdo dovolj učinkovito pripraviti ter potem izvesti.

Mednarodna skupnost in tu imam v mislih predvsem EU, ZDA in OZN , bi morale pred sprejemom programov finančne in drugih vrst pomoči BiH, prevzeti breme priprave ustreznih programov ter  organizacije in izvedbe obnove opustošenih predelov te nesrečne dežele. To so enostavno dolžne, ker BiH takšna kot je danes, je njihovo delo in njihova podoba sposobnosti, učinkovitosti ter volje pomagati ljudem v BiH, da že enkrat končno zaživijo normalno življenje usmerjeno v prihodnost. Država BiH in še posebej pretežni del v njej živečega prebivalstva, danes najprej nujno potrebuje " 3 Trojke" in potem šele denar in vse drugo za postopno vzpostavitev razmer za normalno življenje in razvoj. Učinkovito mednarodno "prisilno upravo" nad svojimi državnimi in lokalnimi oblastniki in  politiki potrebujejo predvsem v BiH živeči nesrečni ljudje, ki so danes razdeljeni med tri velike verske skupnosti, tri narode in njihove nacionalistične, skorumpirane ter napol kriminalne politične elite, tri skupine mednarodnih zaveznikov in tri velike zapovrstne nesreče od balkanske vojne morije in razrušene dežele, ponesrečenega notranjega državnega ustroja in na tri strani razdeljenih ter neučinkovitih državnih politik, do teh nesrečnih katastrofalnih poplav, ki so edine ene same in so vse enako hudo prizadele.


Ni komentarjev:

Objavite komentar