sobota, september 20, 2014

Prvi dvomi kaj so Škoti na referendumu v resnici izglasovali!

Po veliki evforiji zadovoljstva v Veliki Britaniji, ko so uradno razglasili rezultate referenduma na katerem so se Škoti odločali o svoji samostojnosti, so se v nekaterih tujih medijih pojavili prvi dvomi v regularnost same izvedbe referenduma in tudi v ugotovljeni rezultat ljudskega glasovanja.

Nekateri tuji opazovalci tako dvomijo v pravilnost objavljene volilne udeležbe ljudi na referendumu kot tudi v pravilnost končnega referendumskega izida. Veliko pripomb pa imajo predvsem na samo izvedbo referenduma in neprimerne ter nepregledne prostorske pogoje glasovanja kot tudi po končanem glasovanju na samo preštevanja glasov na številnih voliščih.

Nekateri tuji uradni opazovalci naj bi se pritoževali, da jih niso pustili blizu in jim tako na številnih voliščih niso omogočili opraviti njihovega dela nadzora in kontrole samega glasovanja volivk in volivcev kot tudi ne korektnosti dela volilnih organov. Tako naj bi bili opazovalci onemogočeni videti kaj se na voliščih v resnici dogaja in niso mogli preverjati samega poteka glasovanja ter vodenja zakonskih volilnih evidenc volivk in volivcev.

V času preštevanja volilnih glasov in ugotavljanju referendumskega izida po zaprtju volišč, naj bi v preštevanje glasovnic vozili volilne skrinjice za katere opazovalcem ni bilo dovoljeno ugotavljati odkod in s katerih voliš jih  dovažajo. Veliko pripomb tujih opazovalcev se nanaša tudi na pomanjkljivo zagotavljanje tajnosti glasovanja, ki naj na mnogih voliščih sploh ne bi bilo zagotovljeno in na referendumsko dokumentacijo, ki naj bi bila brez podpisov in brez štampiljk in se tako pogosto naj sploh ne bi vedelo kdo in odkod izpolnjene glasovnice in druge volilne dokumente prinaša.

Duh svobode in neodvisnosti je pri Škotih  zapustil steklenico in se očitno vanjo sploh ne namerava več vrniti. To dokazujejo tudi nemiri ne ulicah nekaterih mest in fizični spopadi z nasprotniki osamosvojitve. Zagotovo pa se bodo v času, ki prihaja, na dnevni red vrnile razprave o demokratičnosti in legalnosti ter legitimnosti izvedbe referenduma in čeprav se bo oblast v Londonu trudila takšne razprave zatreti. Še posebej, ker London nikoli ni imel pravega namena Škotom podeliti več pravic in so bile vse tovrstne obljube, dane tik pred referendumom,  le propagandne puhlice. Nič konkretnega Škotom ni bilo obljubljeno in prav nobeni roki v katerih naj bi se kakšna od teh obljub realizirala niso bili dani. Mnogi sedaj pravijo, da bi se referendum lahko ponovil šele čez dvajset le in tisti malo bolj optimistični govorijo celo o roku desetih let. Vse je odvisno od Londona in od izpolnitve danih obljub ter s čim od ponujenega bodo Škoti zadovoljni. Veliko pa bi lahko bilo odvisno tudi od splošnih ekonomskih in varnostnih razmer v sami Evropi ter v svetu. Nekaj pa je gotovo, referendum bodo Škoti ponovili in takrat si verjetno več ne bodo dovolili, da bi jim referendumsko kolo ponovno vodili v Londonu.

Kaj od vsega tega, da bi lahko bila izvedba in ugotovljen izid referenduma sporna, je res in kaj ne, bodo še najbolje vdeli kar Škoti sami in seveda uradne oblasti ter politika v Veliki Britaniji. Res pa je tudi, da če bi kaj takšnega zaznali in potem o tem poročali mednarodni opazovalci v kaki državi na Balkanu ali kakem drugem in delu sveta, ki ga je pač potrebno še demokratizirati in  civilizirati, bi se o tem na veliko pisalo, govorilo in rezultate volitev ali referenduma hudo problematiziralo in relativiziralo ali jih celo razglasilo za nelegalne, nelegitimne in nedemokratične, ki jih pač zahodni demokratičen in civiliziran svet ne more priznati. Potem pa bi pač, v skladu z dobro staro prakso zahodnega sveta, takšni državi sledile sankcije. Najmanj politične in ekonomske, če že ne kar zahteve po izobčenju te države iz mednarodne skupnosti in na koncu, po potrebi še malo vojaške prisile. In vse to seveda le v primerih, ko rezultati volitev ali referenduma niso skladni s pričakovanji ali zahtevami zahodnega civiliziranega sveta. V primerih, ko so rezultati pravi in pričakovani, pa se z ugotovljenimi manjšimi pomanjkljivostmi, nerodnostmi in podobnimi formalnostmi res nima smisla ukvarjati.
 .


Ni komentarjev:

Objavite komentar