sreda, julij 03, 2013

Lukšič-Pahorjevi esdejevci vedno najdejo prave kandidate za ministre!Želel sem si, da se mi h kritičnem pisanju o ministrici za delo družino in socialne zadeve dr. Andreji Kopač Mrak  na teh straneh ne bo več potrebno vračati. Več kot očitno je, da me kadrovski stroj Lukšič-Pahorjeve stranke SD tudi tokrat ni izneveril in na to zelo občutljivo ministrstvo so ponovno instalirali svoj kader, ki ga, oziroma tokrat jo, krasijo prav zlovešče neoliberalno kapitalistične lastnosti.

Tako kot njen predhodnik v tisti nesrečni Pahorjevi vladi dr. Ivan Svetlik, sedaj tudi Mrakova nadaljuje enako politiko omejevanja temeljnih delavskih pravic in spreminjanja slovenskih delavcev ter delavk v prave kapitalistične tlačane in sužnje svojim delodajalcem in režimu. Vendar gre simpatična dama v svojem ministrovanju še veliko dalje in širše tudi na drugih področjih, ki jih njeno ministrstvo pokriva. Z zakonsko prisilo se tokrat loteva celo notranjih družinskih starševskih odnosov in razmerij ter želi celo uzakoniti obvezno "služenje starševskega roka" za očete. Če se mati in oče ne bi uklonila tej napovedani zakonski normi, pa bo kaznovana cela družina z nesrečnim malim otročičem vred.

Kar je enkrat preveč pa je le preveč. Kakor, da cenjena ministrica Mrakova ne bi vedela, da družine ne funkcionirajo po nekih v naprej izdelanih in za vse družine enakih socialnih in ekonomskih šablonah ter v okvirih zelo različnih možnosti. Vsaka družina je zgodba zase in vsaka ima čisto svoje interese ter možnosti in priložnosti svojega družinskega  razvoja ter preživetja. Sprašujem se ali je simpatična ministrica sama pogruntala te bedaste novotarije ali pa se je obdala s tako tupoglavo zadrtimi birokrati in le žanje ter posvaja njihove slaboumnosti, ki ji jih prinašajo na njeno pisalno mizo?

Je pa ta Lukšič-Pahorjeva SD res presenečenj polna politično strankarska združba.  Nasprotujejo spremembam ustave in jih potem veselo podprejo. Nasprotujejo razprodaji državnega premoženja in tudi to potem podprejo. Zavzemajo se za demokracijo in socialno državo, pa delajo vse, da se najbolj krute neoliberalne doktrine uveljavijo in spravljajo ljudi v vedno večjo bedo ter nesrečo. V čem pa se sploh še razlikujejo od toliko kritizirane Janševe SDS? Vsebinsko in v posledicah za ljudstvo v prav ničemer. Pahor in Janša pa sta tako prava politična in ideološka enojajčna dvojčka in oba za bodočnost tega naroda zelo nevarna.

Po stotih dneh vladanja vlade Alenke Bratušek lahko prav mirno zapišem, da se ta vlada, zame kot državljana, prav v ničemer ne razlikuje od predhodne vlade, ki jo je vodil Janez Janša. Vlada Janeza Janše me je ubijala kot se pač to po neoliberalno fašistični ter kapitalistični doktrini spodobi. Hitro, krepko in učinkovito. Vlada Alenke Bratušek pa se je odločila, da me bo ubijala navidez bolj nežno vendar tudi hitro ter učinkovito in ob tem še verjetno pričakuje, da bom v kapitalistično tlačanstvo ter suženjstvo odkorakal z nasmeškom na ustih.

Ministrica Mrakova očitno zelo težko prenaša  s trpljenjem in raznimi mukami razkošno življenje slovenskih brezposelnih delavk in delavcev ter jim želi njihova  že tako nesramno nizka nadomestila še zmanjšati. Razumi kdor to zmore. S  svojimi mizernimi mezdami ne morejo več preživeti niti zaposleni in ne večina upokojencev s svojimi omejevanimi pokojninami in kako naj bi potem preživeli s svojimi nadomestili nezaposleni? Sočasno pa hiti pripravljati ukrepe za omejevanje sive ekonomije ali dela na črno, ki je v resnici še edini realni vir dodatnega dohodka družinam, da sploh lahko preživijo. In oblastna inovativnost se tudi tukaj še ne ustavi, pa bi sedaj želeli iz mene narediti še čisto navadnega špiclja in pokvarjenega ter skrajno nemoralnega ovaduha, ki bi ovajal vse, ki delajo na črno ali delo na črno komu omogočajo. Ne bo šlo cenjene gospe in gospodje oblastniki in drugi krvosesi tega izmučenega in zatiranega ljudstva v državi Sloveniji. V tej nesrečni raboti ne bom sodeloval in ubogim revežem odvzemal še tistega nujnega ter zelo skromnega prihodka , ki si ga na ta način pridobijo, da sploh lahko preživijo.

S 350 evri prihodkov na mesec ne more preživeti posameznik in kako naj bi potem s tem denarjem preživela celo družina. Hudič šalo jemlje in povejte to tistim tepcem v Bruslju ali kjer koli pač že, da se tega državljani in državljanke Slovenije dolgo ne bomo več šli. Vse se pač nekje začne in se potem tudi nekje konča. Ta nesrečna zgodba se nezadržno bliža svojemu koncu in potrebno bo narediti red ter počistiti najprej doma in potem bomo tudi "gospodarjem" v Bruslju in še kje povedali, da naj se nekam speljejo. Dovolj je bilo! Vsak človek v državi Sloveniji ima le eno samo in še to časovno omejeno življenje, ki ga nismo več pripravljeni živeti ter žrtvovati za vaše vladanje in relativno dobro življenje in tudi ne za neko EU ali NATO ali kako drugo izkoriščevalsko ter zasužnjevalno mednarodno združbo.


.

1 komentar: