sobota, julij 27, 2013

Je svet res že na samem robu svojega apokaliptičnega konca?

DR Kongo
Bolgarija
Zahodnjaki zamislimo se, dokler imamo še še vsaj nekaj časa. Razrušili smo sever Afrike, skoraj celoten Bližnji vzhod in Azijo. Pobili ter pohabili smo na milijone nedolžnih ljudi. Zastrupili in zasužnjili tam živeče ljudi, naravo ter cele dežele. V suženjstvo ter kapitalistično tlačanstvo sedaj pehamo celoten jug EU povezave


Vse to kar danes še precej neprizadeto gledamo ob večerih na naših TV ekranih in se dogaja tam nekje daleč in grozote, ki jih v teh tujih deželah počnejo, ob naši tihi ter tudi aktivni podpori, naši veliki svetovni EU ter ZDA prijatelji in zavezniki, se nam vedno bolj približuje.


 Apokaliptični svetovni plaz smrti, pohabljenj, uničevanja, ropanja, izkoriščanja in totalnega uničevanja se je sprožil in ne bo se ga dalo več zaustaviti. So imeli klasiki marxizma res prav, ko so že pred dobrimi sto šestdesetimi  leti napovedali, da če se zahodni in najbolj razviti del človeštva ne bo spametoval in obrzdal svojih pohlepnih ambicij, bomo vsi na koncu končali v primitivni praskupnosti ali totalnem barbarstvu?
Grčija

V državah celotnega juga EU povezave je že prišlo do socialnega in političnega vrenja. Ljudje imajo enostavno dovolj tega, da jim pred očmi uničujejo njihove dežele, ropajo njihova naravna in druga bogastva, jih spreminjajo v kapitalistične tlačane ter sužnje in njim ter celim generacijam njihovih potomcev uničujejo bodočnost.


Irak
Res, da Slovenci toka teh nesrečnih dogodkov ne moremo ne preprečiti  in ga ne ustaviti. Lahko pa v teh usodnih svetovnih morijah ne sodelujemo, jih ne podpiramo in  jih ne sofinanciramo. Lahko javno in glasno celotni svetovni javnosti povemo, da pa se mi tega ne gremo, ne želimo si svojih rok in duše umazati s krvjo tisočih po svetu, ki nam nikoli niso storili nič žalega, nas nikoli ogrožali in od katerih velika večina nesrečnikov niti ne ve, da sploh kje obstajamo.

Libija
Zahodni najbolj razviti del sveta je očitno zapadel v spiralo neprestane krepitve svoje ekonomske, politične in vojaške moči in pri tem več ne izbira sredstev in načinov za dosego svojih ciljev. 


Ljudstva dežel razvitega zahoda so prepričana, da bo tako ostalo za vedno, da bodo zmeraj lahko živela in se razvijala ter bogatila svoj družbeni in osebni standard na račun drugih, ki jih njihove politične, ekonomske, finančne in vojaške elite pobijajo in ropajo za njihovo trenutno blagostanje.
Sirija


Pri tem pa pozabljajo, da ko te njihove elite po svetu ne bodo imele več kje kaj ropati in izkoriščati, se bodo za ohranitev svojega obstanka in svojih privilegijijev lotile prav njih. In to se v nekaterih deželah razvitega sveta že dogaja. Zaenkrat sicer še zelo prefinjeno in podprto s premnogimi različnimi izgovori ter ukanami, ki jih ljudje večinsko celo še sprejemajo in jim verjamejo.


Portugalska
Ukinjajo se osebne svoboščine ljudi v korist varnosti, ki so izzvane z v naprej režiranimi varnostnimi dogodki ter neprestanim poneumljanjem ljudi, da so ogroženi in jih je pač potrebno varovati ter obvarovati. Pred kom? Pred svetovnim terorizmom in njegovimi plačanci, ki ogrožajo njihovo demokracijo, svobodo, njihov osebni standard ter pred malopridnimi državami in njihovimi voditelji.

Španija

Milijoni v predelih manj razvitih delov sveta umirajo in trpijo, da del zahodnega človeštva lahko relativno dobro živi. Vendar se tudi to zelo spreminja in to v škodo ter pogubo razvite zahodne civilizacije. Enostavno niso več dovolj ekonomistične manipulacije,  blebetanja, zavajanja ter laži. Množice ljudi v nekaterih deželah zahodnega sveta so spregledale in se vedno bolj zavedajo, da to ne more več dolgo trajati.

Egipt

Celo papež Frančišek je spoznal nevarnost vsesplošnega svetovnega kolapsa in vedno bolj neposredno opozarja na hudo nevarnost in katastrofo, ki grozi človeštvu. Seveda ga močni svetovni voditelji in predstavniki političnih, finančnih, gospodarskih ter vojaških elit ne bodo poslušali in sledili njegovim nasvetom.
Saj mu v svojih dejanjih in ravnanjih ne sledijo niti njegovi podrejeni po mnogih deželah sveta, kot tudi v Sloveniji ne.
Tunizija


Naj bo dovolj. In tako iz tedna v teden ter iz dneva v dan in iz leta v leto. Več je Nobelovih nagrajencev za mir več je vojn, pobijanj civilistov od otrok, žensk in starcev, več do tal porušenih dežel, uničene stare civilizacijske zgodovinske dediščine, revščine in trpljenja. Vse to le, da bi del zahodnega razvitega sveta lahko beležil ekonomsko in finančno rast ter dosegal vedno nove pozitivne ekonomske dosežke. In tako krepil svojo ekonomsko, politično ter predvsem vojaško moč in dalje pobijal, rušil, ropal in mučil ter prav po barbarsko zatiral vse tiste, ki so manjši, slabši, manj ekonomsko ter vojaško sposobni in se niso pripravljeni pustiti prostovoljno zasužnjiti.

1 komentar:

  1. Socializem propada. HURAAAAAAAA Dobro da se upirajo ljudstva socialističnim tiranom.

    OdgovoriIzbriši