ponedeljek, december 14, 2015

Čas je ZA PROTI, drugi del!

Po objavi svojega prispevka z naslovom „Čas je ZA PROTI“ sem bil deležen kar nekaj kritike in iz objavljenega pisanja so nekateri kar zaključili, da sem PROTI ureditvi pravic istospolnih in da sem seveda tako ZA diskriminacijo in vse drugo kar tako veselo eni in drugi obešajo vsem, ki se v vsem ter v popolnosti ne strinjajo z zagovorniki ene ali druge strani. Ne bom se prav nič opravičeval in dokazoval za kaj se v tem obče narodnem ideološko konfliktnem kaosu zavzemam in kaj sam podpiram, ker sem o tem že vse povedal ter tudi precej obširno pisal v času sprejemanja Družinskega zakonika ter še potem v pred referendumskem času, ko je potem zakonik padel. Kogar res zanima kaj si sam o tej problematiki mislim in kakšna stališča zastopam, naj na teh straneh poišče moje takratne zapise in jih prebere. Prav nič me od takrat pa do danes ni prepričalo, da bi v bilo čem svoja stališča in poglede spremenil.Toliko za uvod in v pojasnilo vsem tistim zaslepljenim, ki s takšno lahkoto obkladajo z vsemi mogočimi žaljivimi pridevniki drugače misleče in jih pri tem sploh ne zanimajo razlogi zakaj nekdo misli ter javno izjavlja drugačna stališča kot so se jim, pogosto zelo nekritično ter prav papagajsko, priklonili sami.  

Pa začnimo pri začetku in si najprej na hitro oglejmo temeljno veljavno zakonsko ureditev:

Z A K O N o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, uradno prečiščeno besedilo, (ZZZDR-UPB1), Uradni list RS, št. 69/2004, z dne 24. 6. 2004

Poglavja:
  1. Uvodne določbe
  2. Zakonska zveza
  3. Razmerja med starši in otroci
  4. Posvojitev
  5. Rejništvo
  6. Skrbništvo
  7. Prehodne in končne določbe
Zakon ima okrog 200 členov. Koliko natančno jih je, je glede na anarhijo v slovenski zakonodaji res težko na hitro ugotoviti, ker bi bilo potrebno od vseh oštevilčenih členov odšteti tiste, ki so bili s predhodnimi novelami razveljavljeni. To seveda ni značilnost le tega zakona, temveč velike večine vseh naših v Uradnem listu objavljenih zakonov. Pogosto se sprašujem ali gre ta pojav v slovenski zakonodaji pripisati le lenobi državnih strokovnih uradnikov, da bi vsaj uradno prečiščena besedila zakonov bila pregledna in vsakomur razumljiva, ali za namerno povzročen pojav z namenom državljanom onemogočiti razumeti zakonska besedila ali pa gre morebiti za kakšno strokovno pravno doktrino, ki je pač laiki in pravno neuki ljudje ne razumemo. Zakaj pa naj bi preprosti ljudje zakon sploh razumeli, ko pa imamo za to pravnike, da nam proti plačilu vse lepo pojasnijo? Pa tudi tu nastopijo težave, ker boste v Sloveniji naleteli na težavo pri iskanju pravne resnice, ker koliko pravnikov boste o čem povprašali, skoraj toliko različnih odgovorov boste dobili. Tako je tudi glede sprememb tega nesrečnega ZZZDR, okrog katerih se sedaj v državi tako hudo prepiramo, ker tudi v tem primeru velja načelo, da ni nujno, da je v resnici vse tudi res tako kot lahko na prvi pogled preberemo ali kot nam govorijo in tolmačijo. Mogoče je tudi ali pa ravno zaradi tega zanimiva odsotnost komentarjev slovenskih pravnikov glede določil te ponesrečene novele ZZZDR.

Državljani bi morali biti vedno zelo pozorni, ko slišijo, da poslanci v Državnem zboru sprejemajo kakšen zakon po hitrem ali nujnem postopku in to celo v očitnem nasprotju z določili Poslovnika državnega zbora, ki so ga sami sprejeli in se z njim zavezali kako bodo postopali v primerih sprejemanja zakonskih aktov. Ta praksa sprejemanja zakonodaje se je v zadnjih nekaj mandatih tako razširila, da je že prava redkost zakon, ki se ga sprejema po ustaljenem več faznem postopku. Za nekaj zakonov bi lahko našli razumno razlago in osnovo v Poslovniku, da so bili sprejeti po nujnem ali hitrem postopku, za ogromno večino pa seveda ne. Za takšen rokohitrski postopek se Vlada in vladajoče parlamentarne koalicije v DZ vedno odločijo, ko želijo pred strokovno ali drugo zainteresirano javnostjo kaj prikriti in ju iz obravnave na hitro izločiti. Tu pa tudi Državni svet ne odigra svoje vloge, ki bi prav zaradi takšne nestrokovne in nedemokratične doktrine sprejemanja zakonodaje, lahko s pogostim vetom vsaj malo oviral zakonodajalca in s tem strokovni ter zainteresirani javnosti zagotovil potreben čas, da bi izvršila pritisk na zakonodajalca, da se takšni praksi sprejemanja zakonodaje , ki je v svetu  pretežno značilna za diktature, v bodoče odreče. 

 Pogeljmo pa si sedaj tudi kaj in kako se v tem zakonu kaj spreminja:

Spremembe ZZZDR ( z rdečo je označeno to kar se spreminja )

3. člen 

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene dveh oseb.

12. člen
Dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze, ima zanju enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.

Prehodne določbe
Nanašajo se na prenehanje veljavnosti Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti in preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo.
Nobenih drugih določil zakon ne spreminja. ??????????

Kaj torej očitam predlagateljem in zakonodajalcu:

 1. Nekaj od teh očitkov sem že navedel v svojem prejšnjem zapisu na teh straneh. Stranka SMC, ki je postala članica ALDE, je dobila na kongresu te politične grupacije v Španiji nalogo, da to zadevo v svoji domači zakonodaji tako uredi. Zakaj tega niso pripravili sami in zakaj se je v vlogi predlagatelja potem pojavila koalicija strank Združena levica, pa mi ni znano. Ko je predlog novele zagledal luč sveta, ga je seveda takoj podprla takrat še obstoječa opozicijska stranka Alenke Bratušek, ki se je tudi nekaj prilizovala ALDE, da bi jo sprejeli v članstvo. Danes od te strančice "Zavezništvo AB" seveda ni ostalo več nič. S podporo pa so pohiteli tudi Erjavčevi v Desus-u in Židanovi Socialni demokrati ( SD ). Zanimivo pri vsem tem pa je tudi, da je ta ista ZL v državni zbor vložila zakon o oprostu ( odpisu ) nekaterih dolgov najsiromašnejšim, ki pa ga ni podprla prav nobena od prej navedenih političnih strank. Bilo je celo še huje, ministrica za delo Kopačeva iz stranke SD, je takoj pohitela z nekim zakonskim skrpucalom, ki so ga potem celo sprejeli, čeprav so vsi v koaliciji kot tudi mi državljani že takrat vedeli, da iz tega SD-jovskega pravnega umotvora ne more biti nič koristnega. In tako se je potem v praksi tudi res dogodilo. Prav grdo so se ponorčevali iz najbolj nesrečnih ljudi in njihove revščine.

2. Novelo zakona ZZZDR so v državnem zboru ob soglasju vseh koalicijskih strank in seveda dudi ZL ter Zavezništva Alenke Bratušek sprejemali po hitrem postopku in zainteresirani javnosti niso dovolili, da glede predlaganih rešitev pove svoje mnenje. Strašno se jim je mudilo in še v tistem kratkem času od vložitve predloga novele pa do sprejema v DZ niso nikomur dovolili, da bi smel izreči svoje mnenje. Če pa se je kdo že oglasil, pa so ga prav vulgarno zatrli z raznimi neprimernimi in celo žaljivimi oznakami ter skoraj izobčili iz slovenske družbe. In že takrat so se nekateri oglasili s koristnimi predlogi zakonskih rešitev, s katerimi bi dosegli skoraj popolnoma enak učinek in enake rešitve kot jih prinaša novela, le da bi v 3. členu novele bilo uporabljenih nekaj več besed in bolj določno navedeno kdo vse lahko sklepa zakonsko zvezo. Večina tistih, ki so se takrat oglasili, so želeli le eno in sicer, da se iz besedila zakona ne briše "moža" in "žene", temveč se doda le še navedba drugih možnosti sklenitev zakonske zveze ( dveh žensk in dveh moških ) in se potem v nadaljevanju v zakonu po posameznih poglavjih izvedejo še ustrezne ter potrebne dopolnitve in spremembe.

Rešitev v 3. členu novele zakona z navedbo "dveh oseb" je seveda za dosego njihovih ciljev bila tehnično veliko enostavnejša in je tudi zadovoljila njihove ambicije, ki pa so jih potem celo nesramno skrivali pred vedno bolj nestrpno javnostjo. Ker s tem, ko so iz 3. člena zakona črtali moža in ženo, so ju v resnici odstranili iz celotnega zakona in seveda iz vseh poglavij zakona. Zaradi tega tudi ni resnična navedba zgoraj, ki pravi: "Nobenih drugih določil zakon ne spreminja", ker se v resnici pravno spreminja ves zakon. Vse kar je doslej veljalo le za zakon sklenjen med možem in ženo, bo odslej, če bo zakon na referendumu potrjen, seveda veljalo za nov institut zakonske zveze dveh oseb. To pa je velika vsebinska sprememba zakona.

Določilo spremembe 12. člena pa se nanaša na institut izven zakonske skupnosti ( doslej moškega in ženske ), kar bo v praksi zagotovo prineslo kar nekaj težav in zanimivih pravnih zapletov. Podobno kot pri posvojitvah otrok kjer se bodo pristojni državni organi in mnogi drugi pogosto znašli v prav neprijetnih zagatah. Očitno se doslej iz rokohitrskega in nepremišljenega sprejemanja zakonodaje nismo še veliko naučili, ker iste napake se neprestano ponavljajo. Rešitve v Družinskem zakoniku so bile primerne in po svojih trdih ideoloških beticah bi se danes morali tolči vsi, ki imajo zasluge, da je bil na referendumu zavrnjen. Imelo me je, da bi še nekaj zapisal o čisto tehničnih in administrativno upravnih težavah in problemih, ki jih bo v praksi prinesel nov institut "dveh oseb", pa danes o tem ne bom nič. Zapišem naj le, da bo lahko še prav zanimivo in pogosto tudi morebiti precej komično, če bo novela ZZZDR obveljala. Preživeli smo že mnogo kaj pa bomo tudi še to.

Pripis:
Predlagam vam, da si preberete apel novinarjev na povezavi:  http://novinar.com/8892
Še en dokaz in potrditev nekaterih mojih gornjih navedb in očitkov.

Ni komentarjev:

Objavite komentar