nedelja, januar 12, 2014

Sprenevedanje LZS ob nezakonitem pokončanju sokola!

Pogosto obiskujem spletne strani na katerih svoja razmišljanja objavljajo slovenski planinci, gasilci, čebelarji, kinologi, ribiči, lovci in člani drugih društvenih organizacij. Tako zadnje čase z velikim zanimanjem spremljam burno razpravo na neodvisnem lovskem forumu Lov, kjer se je razvnela burna razprava okrog dogodka uplenitve sokola, ki spada med z zakonom zaščitene in zelo ogrožene živalske vrste v Sloveniji. Prve novice o tem neljubem in neciviliziranem ( prav barbarskem dogodku, smem mirno zapisati ) so objavili slovenski mediji, ker je oba lovca člana LD Brezovica, ki naj bi pri tem početju sodelovala,  pri dejanju krivolova zasačil občan. Ta naj bi mrtvega sokola potem tudi pobral in o tem obvestil ustrezne državne institucije ter slovensko javnost. Člani prej navedenega spletnega foruma Lov in v veliki večini tudi slovenski lovci ter člani slovenske krovne lovske organizacije Lovske zveze Slovenije ( LZS ) so se na ta nesrečni dogodek odzvali zelo različno. Nekateri, ki pa so hitro postali velika manjšina, temu dogodku ni želela pripisovati kake omembe vredne pozornosti ali so nekateri celo ustrelitev sokola opravičevali in tako želeli zaščititi svojega lovskega kolega, ki je dvignil puško ter pokončal zaščiteno ptico. Potem pa se je kot odgovor na takšna javna razmišljanja razvnel pravi vihar množice lovcev članov foruma, ki so zelo ostro nastopili proti takim in podobnim dejanjem posameznikov v lovskih vrstah in pri tem ne malo kritike namenili tudi vodstvom lovskih družin ter na vodstvo LZS. 

Urednik spletnega foruma LOV je tako posebej izpostavil razmišljanje enega od komentatorjev, ki je po tridesetih letih članstva zapustil lovske vrste in je o tem žalostnem dogodku zapisal: 

Naš lovski tovariš o dogodku s sokolom

V srcu in tudi našem dojemanju še vedno naš lovski tovariš Sraka je spet zadel žebljico na glavico in nam natočil čistega vina:

"Spoštovani kolegi, očitno veliko članov slovenske lovske organizacije še vedno ni pripravljenih spremeniti svojih ravnanj v poslanstvu, ki ga kot lovci opravljate ter v odnosu do javnosti. Odziv mnogih članov LZS na ta nesrečni primer je ponovno v stilu ubijte kurirja, ki je prinesel slabo novico. Nadaljuje se miselnost starega reka, da kar je dovoljeno bogovom, ni dovoljeno navadni raji. In bogovi naj bi seveda na tem področju bili lovci. Očitno velik del članstva še vedno ni pripravljen kot lovci in člani LZS ter predvsem kot državljani sprejeti dejstva, da je zakone treba spoštovati.To kar tako radi zahtevate od drugih, morate najprej spoštovati sami in predvsem biti pošteni, najprej do sebe in svoje lovske organizacije, do odgovornega poslanstva, ki vam je kot slovenskim lovcem zaupano in potem v enaki meri tudi do države ter vseh njenih državljanov.

Ponovno kot že toliko krat doslej ste padli na najbolj občutljivem postulatu vašega lovskega poslanstva kot je varovanje naravne dediščne in v okviru tega varovanje ogroženih živalskih vrst. Najprej ste si privočili tisto nesrečno zgodbo o sprostitvi zapor za nekatere vrste ptic in sedaj v primeru tega nesrečnega sokola še z vašim nekritičnim in pišmeuhovskim odzivom na ta dogodek. Ne le, da je velik del članstva v tem primeru kar prezrl očitno kršenje zakona in vsul kritiko na državljana, ki je vaša kolega zasačil pri tem dejanju ter to razkril javnosti, temveč ste prav grdo poteptali še določila vašega Etičnega kodeksa slovenskega lovca, ki ste ga sami spisali, sami sprejeli ter se mu sami s svojo svobodno voljo s podpisom zavezali.

Ker sem bil trideset let član LZS vem, da ta primer ustrelitve zaščitene živalske vrste ni osamljen in je na vašo ( še do predkratkim na našo ) veliko žalost kar razširjen pojav, ki pa se največkrat dogodi daleč vstran od oči slovenske osveščene javnosti in tudi od oči tistih slovenskih poštenih lovcev, ki takšna početja ostro obsojajo. Kolektivno udinjanje načelu, da tisto kar javnost ne vidi in ne ve, se pač ni dogodilo, vas ne bo pripeljalo daleč. Svoj strokovni ter etični in moralni ugled v javnosti ter s tem njeno zaupanje in spoštovanje vašega poslanstva, slovenske lovske organizacije in slehernega posameznega njenega člana, si boste morali priboriti sami ali pa se boste morali sprijazniti, da se bo začel odštevati čas vašega trajanja v takšni obliki kot jo danes še poznamo in kot si je sami želite.

Brez velike naklonjenosti slovenske javnosti vas čez čas enostavno več ne bo, pa če vam je kaj takšnega ljubo slišati ali ne. Boljše, da brez milosti in lažnih opravičil, izgovarjanj in hlinjenja lažnega lovskega tovarištva temeljito očistite lastne vrste kot, da se s takšnimi nekritičnim odnosom do takšnih ter podobnih pojavov odpravljate na pot samoukinitve.

Pa brez zamere cenjene kolegice in kolegi, če ste zgoraj prebirali nekaj kar vam ni všeč in s ćim se nekateri nikakor ne strinjate ali celo obsojate. Nisem vam želel nastavjati ogledala, ker si ga boste morali nastaviti sami, če boste želeli obstati.

Lep ( z dušo in srcem še vedno lovski ) pozdrav!"

Potem pa se je z javno objavo odzvala tudi še LZS in jo povzemam s strani foruma LOV:

LZS izjavlja o krivolovu sokola

Napisal LZS.

Nezakonit lov je treba takoj prijaviti pristojnim organom

Ljubljana, 10. 1. 2014  
Pri Lovski zvezi Slovenije obžalujemo, da kljub neprestanemu ozaveščanju in obveznemu izobraževanju lovcev znotraj članic do takšnih, sicer redkih dogodkov še vedno prihaja, in si želimo, da bi jih bilo v prihodnosti čim manj oziroma jih sploh ne bi bilo!
Obžalujemo pa tudi vsak nesrečni dogodek, ki se zgodi na lovu, bodisi nesreče, ki se zgodijo z orožjem, bodisi nenamerne nesreče in napake pri izvajanju lova, ki se lahko zgodijo tudi v lovskih vrstah. Podobno kot na cesti. Imamo vozniško dovoljenje, pa kljub temu prihaja do nesreč. Lovska zveza Slovenije si prizadeva, da do nezakonitega lova v lovskih vrstah ne bi prihajalo kot tudi ne do nesreč. Neprestano izobražujemo in ozaveščamo lovce, izdajamo strokovno literaturo in druga gradiva s področja lovstva in veljavne zakonodaje, izvajamo strokovne posvete ter dodatna izobraževanja. Prav tako usposabljamo lovske čuvaje, ki so tudi s strani države pooblaščeni za ugotavljanje in preprečevanje nezakonitega lova. Ti morajo o morebitnih kršitvah obvestiti pristojne organe in upravljavca lovišča, ki nato ugotavljajo, ali je šlo za prekršek oz. kaznivo dejanje nezakonitega lova in ga ustrezno obravnavajo. Dejstvo je, da je nezakonit lov treba nemudoma prijaviti policiji ali lovski inšpekciji.

Sama Lovska zveza Slovenije nima nobene pravne podlage in tudi ne praktičnih možnosti, da bi ugotavljala in sankcionirala nezakonit lov v loviščih svojih članic. Lovske družine so popolnoma samostojne pravne osebe in morajo v primeru kršitev proti svojim članom ukrepati na podlagi veljavnih Pravil društva, ki so predhodno preverjena s skladnostjo z nacionalno zakonodajo na pristojni upravni enoti.

Na LZS smo z dogodkom, da je bil na Ljubljanskem barju ustreljen sokol selec, seznanjeni. Po naših informacijah je LD Brezovica zoper domnevnega storilca nemudoma ukrepala in sprožila disciplinski postopek. Pravila lovske družine v primeru nezakonitega lova, ki se smatra za hudo kršitev, predvidevajo izključitev iz lovskih vrst.

Lovska zveza Slovenije 

Temu pisanju LZS skoraj ne moremo reči drugače kot pilatovsko umivanje rok, sprenevedanje in prelaganje odgovnosti na druge ali kar mlačna voda s katero se odžejati ni mogoče pa tudi okopati v njej ne. V resnici pa ravno LZS nosi največjo odgovornost za tovrstne pojave, ker živi tam v Ljubljani v svojem steklenem zvonu in deluje zaprto, funkcionarsko bahato, birokratsko ter v ,od podrejenih organizacij in članstva, zelo oddaljenem svetu razmišljanj in funkcioniranja. Pravzaprav vodstvo LZS velika večina slovenskih lovcev doživlja kot neko slovensko zelo nedemokratično lovsko vlado. In ta se tako v resnici tudi obnaša do svojega članstva.

Pa bi nekako še takšno sprenevedavo pisanje vodstva LZS  lahko razumeli, če bi šlo za res redek in enkraten ter ne množičen pojav kršitve pozitivne zakonodaje, podzakonskih aktov, internih aktov ZLD ter aktov temeljnih lovskih organizacij ( LD-jev ) in predvsem za kršitev načel Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, ki ga v svojem kritičnem zapisu navaja tudi nekdanji lovec"Sraka". Je pa po trditvah slovenskih lovcev, ki razmere zelo dobro poznajo, teh pojavov zelo veliko in se jih tudi veliko večino prikrije ter zamolči in za njih slovenska javnost nikoli ne izve. O teh pojavih pa se veliko govori in nanje opozarjajo pošteni slovenski lovci v svojih okoljih,  pa potem zelo pogosto močno  zagrenjeni povedo, da ga potem v praksi običajno najkrajše potegnejo ravno tisti, ki na te nepravilnosti opozarjajo in jih obsojajo ter zahtevajo njihovo sankcioniranje. Gospodje na LZS se kot vodilni funkcionarji LZS seveda ne morejo na tak način razbremeniti odgovornosti in jo kar tako z levo roko podtakniti nekomu drugemu. Če bi gospodje na LZS vsaj občasno prebrali kaj od tega kar napišejo njihovi člani na spletnih straneh foruma Lov, se seveda ne bi mogli več izgovarjati, da o razširjenosti in množičnosti kršenja zakona ter drugih aktov ne vedo skoraj nič in pač zaradi tega ne čutijo kake potrebe, da bi to vprašanje v slovenski lovski organizaciji prioritetno postavili na dnevni red.

Pričakoval sem, da se bo o tem neljubem dogodku oglasilo tudi pristojno ministrstvo ( ki mu tudi priporočam občasen obisk strani foruma Lov ) in še kak drug zainteresiran državni organ ter od LZS kot krovne organizacije zahteval temeljito pojasnilo o tem in drugih podobnih primerih kršenja zakonodaje ter splošnih aktov, s katerimi se celotno to področje ureja. Do danes mi ni uspelo nikjer nič prebrati, da so se zganili in kaj v tej smeri storili. Slovenski lovci so za zavarovanje živalskih vrst storili v preteklosti ogromno in danes se velika večina lovcev trudi to tradicijo nadaljevati. Med njimi ne boste našli grdob, ki bi ogrožali zavarovane, zaščitene ter ogrožene živalske vrste, streljali pse, ki se najdejo brez nadzora v naravnem prostoru ali počeli druge podobne grdobije. Skoraj vsi po vrsti pa pravijo, da se ne uspevajo iz svojih vrst rešiti mnogih tistih članov, ki krnijo skozi zgodovino pridobljen velik in časten ugled slovenskega lovca, ker se prestopnikom največ krat v bran postavljajo posamezni vplivni člani vodstev v Lovskih družinah ter celo v organih LZS. Razlog več, da v to poseže kdo pristojen od zunaj in pomaga veliki večini poštenih ter vestnih in delovnih slovenskih lovcev, da očistijo svoje vrste vseh tistih, ki v to častno druščino ne sodijo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar