petek, januar 24, 2014

PETICIJA, ki razburja dobršen del javnosti!


PETICIJA PROTI USMRTITVI ŽIVALI V ZAVETIŠČIH
s predlogi za izboljšanje stanja
(Vsebina peticije je okvirne narave, zato naprošamo ljudi za predloge. Zbrani predlogi se bodo sestavili v čistopis predloga, s katerim bomo odšli na vladna pogajanja. Najlepša hvala)VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE
za spremembo 4. odstavka 31. člena Zakona o zaščiti živali ( Ur. List RS 42/2007):
ÂťČe zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.ÂŤ 

 
ZAKAJ PODPISATI PETICIJO ?
Problematika zapuščenih živali je razširjena po vsem svetu. Nekatere živali so se na ulici rodile, druge so bile zavržene s strani neodgovornih in brezbrižnih lastnikov. Njihovo življenje je vse prej kot lahko - bolne, lačne, prestrašene, brez zavetja pred vročino in mrazom in mnogokrat tudi tarča sadističnih ljudi. Tiste, ki jim uspe ÂťpobegnitiÂŤ z ulice, večinoma pristanejo v zavetiščih. Žal ime ÂťzavetiščeÂŤ ni vedno primerno. Prostorska stiska, pomanjkanje sredstev in tudi neprimerno vedenje zaposlenih privedejo do nič kaj prijetnega življenja, ki se dostikrat konča v evtanaziji ne samo starih in bolnih, ampak tudi mladih, zdravih in posvojljivih živali.
Česar se moramo zavedati vsi je, da so glavni krivci za problematiko zapuščenih živali neodgovorni ljudje in ne živali same.

NAMEN PETICIJE:
- ZAKONSKO PREPOVEDATI EVTANAZIJO ZDRAVIH ŽIVALI PO 30. DNEH BIVANJA V ZAVETIŠČU,SAJ JE TO NEHUMANO, NEREALNO IN NEVREDNO DEJANJE
- IZBOLJŠATI OZAVEŠČANJE LJUDI IN ZMANJŠANJE ŠTEVILA ŽIVALI V ZAVETIŠČIH

Podpisniki peticije predlagamo:

1. PREPOVED USMRTITVE ŽIVALI V ZAVETIŠČIH s predlogi za izboljšanje stanja:

- Obvezno sterilizacijo/kastracijo psov in mačk (pasemskih in nepasemskih), razen v primerih vzrejnega dovoljenja
- Mesečni davek za ljudi, ki ne želijo sterilizirati/kastrirati živali oz. se želijo ukvarjati z njihovo vzrejo - pasemskih in nepasemskih živali (eden od možnih načinov zbiranja sredstev za zapuščene živali - glej obrazložitev)
- Register psov in mačk – obvezno čipiranje in vpis v register
- Prijava vsakega legla (pasemskega in nepasemskega) in omejeno število legel ter dodaten davek na leglo (eden od možnih načinov zbiranja sredstev za zapuščene živali - glej obrazložitev)
- Register storilcev, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje mučenja živali po Kazenskem zakoniku RS ali kaznovani za prekršek po Zakonu o zaščiti živali za primere mučenja živali, kamor štejejo tudi preobremenitve z brejostjo in tistih, ki jih brez razloga zapustijo v zavetišču) ter začasno ali stalno prepoved lastništva katerekoli živali
- Obvezno šolanje lastnika t.i. nevarnega psa (nevaren pes je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival (5.čl.). Nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka(5 čl.))

2. SPREMEMBO PRAVILNIKA O ZAVETIŠČIH: povečanje nadzora in izrekanje kazni, postavitev enotnih cen storitev v zavetiščih, obvezno podpisovanje pogodb med občinami in zavetišči

3. SPREMEMBO JAVNIH NAROČIL: Občine, ki razpišejo javno naročilo za podelitev koncesije za oskrbo živali v lastni občini, morajo kot kriterij izbora obvezno upoštevati: dokumentacijo o delovanju zavetišča, ki ga izda inšpekcija (VURS) v letnem poročilu, mnenje občinskega Društva za zaščito živali na ponudnike, etičnost delovanja zavetišča. Če bi bile cene enotne bi kriterij Âťnajugodnejši ponudnikÂŤ odpadel.

OBRAZLOŽITEV:

- Obvezna sterilizacija/kastracija psov in mačk (pasemskih ali nepasemskih) in preprečevanje nekontroliranega razploda lastniških psov in mačk je osnovnega pomena. Vsak novorojeni mladič, ki išče dom, pomeni manjšo možnost ali celo smrtno obsodbo za vsaj enega psa ali mačka v zavetišču. Nekateri mladiči pa so sploh nezaželjeni in odvrženi na ulico, ali usmrčeni s strani lastnika
- Register tako psov kot mačk – obvezno čipiranje in vpis v register: če se najde zapuščena in/ali zanemarjena žival, se lahko najde lastnika in se ga primerno kaznuje, če je to potrebno.
- Mesečni davek za ljudi, ki ne želijo sterilizirati/kastrirati živali oz. se želijo ukvarjati z vzrejo (pasemskih in nepasemskih): Denar zbran od davka se porabi za zavetišča oz drugo obliko pomoči brezdomnim živalim (npr. sterilizacije/kastracije ter cepljenja in osnovna oskrba prostoživečih mačk).
- Prijava vsakega legla (pasemskega in nepasemskega) in omejeno število legel ter dodaten davek na leglo: Denar, zbran od davka, se porabi za zavetišča oz drugo obliko pomoči brezdomnim živalim (npr. sterilizacije/kastracije ter cepljenja in osnovna oskrba prostoživečih mačk).
- Register ljudi, ki mučijo in zanemarjajo živali (tudi tisti, ki jih brez dobrega razloga zapustijo v zavetišču): začasna ali stalna prepoved lastništva katerekoli živali
- Pogostejše kontrole inšpekcije v zavetiščih - če se ugotovi, da zavetišče ne nudi minimalnih standardov, ki veljajo po Zakonu o zaščiti živali ter Pravilniku o oskrbi živali v zavetiščih, se zavetišče preprosto zapre.
- Po obstoječem Zakonu za zaščito živali je šolanje nevarnega psa obvezno.Vendar: strokovna komisija naj upošteva tudi sposobnost in motiviranost lastnika t.i. nevarnega psa. Če se izkaže, da je pes nevaren zaradi neprimernega lastništva oz. neprimerne vzgoje lastnika se psa lastniku odvzame in ne usmrti ter poskrbi za njegovo prevzgojo.

KER VERJAMEMO, DA BOMO NA OPISANI NAČIN ZMANJŠALI ŠTEVILO ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČIH, ZAHTEVAMO, DA SE 30. DNEVNI ROK ZA USMRTITEV ŽIVALI O D P R A V I.


Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali


Zgoraj predstavljen predlog peticije, ki se je pojavil na spletu je že dvignil veliko prahu in v nekaterih interesnih okoljih povzročil veliko razburjenj. Smo pač v času pisanja ter podpisovanja razno raznih peticij, ki jim potem največ krat tako nihče, na katere so naslovljene, ne posveča kake posebne pozornosti. Na žalost je med takšnimi peticijami, ki jih spišejo kakšne organizacije ali interesno združene skupine državljank ter državljanov res tudi nekaj takšnih, ki bi jim oblastni organi in drugi pristojni v družbi morali posvetiti kar največ pozornosti in jih obravnavati kar najbolj resno. Tudi ta pričujoča bi lahko bila ena izmed takšnih, če bi bila seveda spisana z malo več občutka za realnost in upoštevala objektivne tradicijske, finančne, organizacijske, pravne in druge možnosti njene uresničitve v praksi.

Iz same vsebine peticije je razvidno, da so bili avtorji te peticije vodeni z močnim čustvenim vzgibom, kar pa jim seveda nebi smeli preveč zameriti, ker razmere na tem področju so res katastrofalne. Tudi tega jim nebi smeli očitati, da so se odločili oblastne in druge organe ter slovensko javnost opozoriti na ta problem, ki seveda ni od včeraj, temveč se vleče že nekaj desetletij. Država je seveda sprejemala zakonodajo, jo potem skozi leta še nekaj spreminjala in dopolnjevala, ni pa poskrbela, da bi se zakonodaja v praksi dosledno izvajala. Izgradnja vedno novih zavetišč, njihovo prisilno financiranje iz proračunov občin in drugih virov kot tudi pobijanje teh nesrečnih živali, teh že zelo nevzdržnih razmer ne bo razrešilo, temveč jih bo le še poglobilo in v javnosti ustvarilo še nova nesoglasja in nestrpnosti.

Težko bi objektiven bralec s povprečno razvito čustveno inteligenco avtorjem peticije očital poskus, da je na tem področju v državi Sloveniji končno že enkrat potrebno narediti red. Veliko predlogov, ki jih avtorji peticije predlagajo je seveda nerealnih in na tak način neodgovornih lastnikov živali ne bi spametovali. Potrebni bi bili precej drugačni ukrepi na področju neprestanega osveščanja javnosti in predvsem zelo povečana aktivnost pristojnih oblastnih in drugih organov kot so veterinarske in druge inšpekcije, sofinanciranje določenih programov ( sterilizacija, kastracija, cepljenje, čipiranje in drugo ), stalen nadzor in obvladovanje razmer ter seveda tudi  primerno vzgojne globe za vse, ki zakonodaje ter napotil in navodil pristojnih organov ne bi spoštovali. Za vse to pa imamo že danes dovolj pravnih podlag v že obstoječi zakonodaji in zaenkrat nove nujno ne potrebujemo. Tudi, če bi se danes striktno ter z kaj največjo skupno zavzetostjo vseh pristojnih institucij lotili reševanja tega problema, bi šele čez nekaj let lahko videli določen napredek in šele takrat na osnovi izkušenj po potrebi kaj posegali v zakonodajo.

V Sloveniji se je pač že davno tega nekako ustalilo načelo, da če česa ne želimo urediti, ne vemo ali za to nimamo denarja, se zatečemo k ustanavljanju kakšnih komisij ali pa gremo v spremembe zakonodaje, čeprav v resnici pri tem prepogostem početju veliko krat najmanjšega pojma nimamo kaj bomo s tem povzročili. In tako to prakso ponavljamo vedno znova in znova. Razmere na tem področju so res kaotične in jih je potrebno takoj začeti razreševati. To pa seveda ne bo in ne more biti zastonj. Kakor koli se bodo že imenovali viri iz katerih se bo kaj financiralo, bomo plačniki vedno davkoplačevalci. Vprašanje je lahko le ali vsi davkoplačevalci ali pa le določene kategorije davkoplačevalcev. Samo okrog tega se lahko pričkamo, o drugih rešitvah pa se kot družba moramo nujno dogovoriti in to čim prej.

Zlivanje gnojnice na skupino malo bolj skrajno usmerjenih posameznikov, ki so spisali to peticijo, nam problemov in težav ne bo razrešilo. Bi pa avtorjem le kazalo svetovati malo več zmernosti in modrosti pri oblikovanju predlogov kako se reševanja  te nesrečne zgodbe lotiti. Predvsem tam in na področjih kjer bi lahko bili dodatno obremenjeni odgovorni lastniki domačih živali, v tem primeru psov in mačk. Cilje predlaganih ukrepov je potrebno usmeriti predvsem proti neodgovornim lastnikom živali, raznim malomarnim ter brezčutnim mešetarjem in preprodajalcem psičkov in v ukrepe nadzora raznih inšpekcijskih služb. Pri tem pa je potrebno ljudem pomagati na način, da se cene storitev za nekatere ukrepe kar najbolj znižajo in jih tudi krepko sofinancirati, če seveda želimo v nekem objektivno realnem času bistveno zmanjšati število zapuščenih psov in mačk. Najprej bi bilo torej potrebno razmere na tem področju normalizirati in v celoti obvladovati in šele takrat bi nastopil primeren čas za kakšne temeljitejše posege v zakonodajo in nadzor njenega izvajanja.

Ni komentarjev:

Objavite komentar