torek, april 04, 2017

PAZITE NA ČEBELE IN NE MORITE JIH!

PAZITE NA ČEBELE!

Prišel je čas ponovne masovne uporabe FFS. Kmetje, vinogradniki, sadjarji in vrtičkarji, bodite previdni pri uporabi strupov ter ne morite čebel in ne onesnažujte okolja. Predvsem spoštujte navodila in napotila proizvajalcev FFS in pristojnih državnih organov. Globe za nespoštovanje v primerih povzročene škode v naravnem okolju so zelo visoke.

Čebelarji, v primeru padanja čebel zaradi zastrupitev, takoj pokličite 112 in sprožile se bodo aktivnosti predpisane z zakonom in poiskalo se bo povzročitelja ter se ga tudi primerno kaznovalo. 

Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik FFS upoštevati predvsem naslednja navodila:

- Uporaba sistematičnih, čebelam nevarnih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,

- Cvetočo podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oz. mora biti na drugi način prepečeno, da bi jo FFS doseglo,


- Uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS je v času gojenja rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba tega FFS v celoti prepovedana v času cvetenja.

Ni komentarjev:

Objavite komentar