ponedeljek, julij 04, 2016

Drugi tir železnice Koper - Divača ali veliko babic in kilavo dete!

Skoraj bi nam uspelo!
Vir: DELO. 01.04.2016

Bolj primernega datuma za objavo prispevka o gradnji drugega tira železniške proge med Koprom in Divačo uredništvo Dela skoraj ni moglo izbrati. Ne vem sicer ali so to storili namerno ali pa se jim je datum objave le tako lepo posrečil.

Kratka kronologija drugega tira:

4. februarja 2000 − Tedanji minister za promet Anton Bergauer je podal pobudo za izdelavo državnega prostorskega načrta za novo enotirno progo od Kopra do Divače. Mesec pozneje je minister za okolje in prostor Pavel Gantar sprejel program priprave DPN. Začeli so primerjalne študije variant poteka trase nove železnice.

11. decembra 2003 − Riccardo Illy je ob svojem obisku v Kopru 20. novembra postavil slovenski državi nekakšen ultimat, po katerem bi se morala slovenska država odzvati na predlagan projekt proge Koper−Trst do 15. decembra.

14. aprila 2005 − Vlada je sprejela uredbo o DPN za enojni drugi tir, gradbeno dovoljenje so pričakovali leto dni pozneje.

3. julija 2007 − Minister za promet Janez Božič je na seji odbora za promet povedal, da je državni zbor s sprejetjem zakona o javno-zasebnem partnerstvu postavil pravne temelje za gradnjo prepotrebne železniške infrastrukture, ki zamuja vsaj 20 let.

15. november 2007 − »Slovenci ne razumejo, da lahko postane Koper butično pristanišče, ki, izvrstno opremljeno, ne pomeni nikakršne nevarnosti za okolje. Slovenija mora znati natančno ovrednotiti svoj prostor,« je dejal Milan Kučan v Kopru.

10. julija 2008 − Vlada je sprejela sklep o spremembi in dopolnitvi DPN, da bi namesto enega tira zgradili dva.

10. junija 2009 − Prometni minister Patrick Vlačič je sklenil, da se proga razdeli na dva dela: od Kopra do Črnega Kala je enotirna, od Črnega Kala do Divače dvotirna, ker se ji pri Črnem Kalu pridruži italijanska proga.

2. oktobra 2009 − Jasno je že bilo, da Italija odstopa od priključitve proge iz Trsta pri Črnem Kalu, toda slovenska vlada je trdila, da to ne spreminja slovenskih načrtov za drugi tir.

13. decembra 2010 − Minister Vlačič je začetek gradnje napovedal za leto 2011.

23. aprila 2012 − Minister Zvonko Černač je prvič primerjal drugi tir s Tešem 6.

8. marca 2013 − Minister Černač je v odhajanju izjavil: »Menim, da bo prišlo do temeljite presoje ustreznosti projekta drugega tira. Ekonomska upravičenost projekta se ne izide, tudi če bi bil pretovor 30-krat večji.«

11. septembra 2013 − Tudi minister Samo Omerzel je primerjal drugi tir s Tešem 6. Toda 18. oktobra 2013 se je popravil: »Po vseh analizah in informacijah, ki smo jih zbrali s strokovnjaki na ministrstvu, si upam trditi, da se da drugi tir zgraditi za polovico od 1,4 milijarde evrov.«

8. januar 2015 − Jože P. Damijan je na ekonomski fakulteti povedal: »Avstrija gradi koralmsko progo med Celovcem in Gradcem, ki jih bo stala 5,4 milijarde evrov, čeprav za to progo nimajo zagotovljenega tovora. Progo gradijo zato, ker vedo, da Sloveniji ne bo uspelo zgraditi koridorske proge do koprskega pristanišča in bodo tovor usmerili mimo Slovenije do Italije in morja.«

31. marec 2016 − Vlada ustanovi posebno projektno podjetje za novo progo Divača−Koper z imenom 2TDK. Ministrstvo za okolje in prostor izda gradbeno dovoljenje za drugi tir.

Ni komentarjev:

Objavite komentar