ponedeljek, april 27, 2015

Franc Podlesek je svojo privatizacijsko zgodbo očitno pripeljal do konca!

Franc Podlesek
Stečaj in izguba vinogradov ne grozi le nekoč zelo uspešni in perspektivni vinogradniški družbi Kapela, temveč grozi stečaj tudi, prav tako, nekoč zelo uspešnemu podjetju Tovarna močnih krmil ( TMK ) Črnci. Lastnik obeh zavoženih podjetij je Franc Podlesek.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je pretekli teden zaradi nasprotovanja upnikov zavrnilo predlog poenostavljene prisilne poravnave za vinogradništvo Kapela in tako sedaj lastniku Francu Podlesku ne preostane več veliko možnosti za rešitev podjetja. Če mu vinogradniškega podjetja Kapela ne bo uspelo zelo hitro prodati, bo to pristalo v stečaju. In pred stečajem naj bi bilo tudi drugo njegovo podjetje TMK Črnci, ker naj bi Kapelo reševal z denarjem TMK in se tako finančno popolnoma zaštrikal in očitno potopil obe nekoč zelo uspešni in perspektivni podjetji.

Domačini z malo boljšim zgodovinskim spominom se še spomnijo zelo zanimivih zgodb okrog  lastninjenja obeh podjetij in kako sta na koncu pristali v rokah Franca Podleska. Tako smo prav te dni ponovno priča še eni od, žal premnogih, slovenskih tranzicijskih zgodb v kateri bi kaj lahko dokončno ugasnili dve dobri podjetji. Kratko bodo verjetno tudi tokrat, tako kot v večini podobnih primerov do sedaj v naši žalostni slovenski tranzicijski pustolovščini, ponovno potegnili zaposleni delavci v obeh podjetjih, upniki in seveda mnogi drugi, ki so kakor koli sodelovali ali bili posredno vključeni v poslovanje obeh gospodarskih družb. Podjetje vinogradništvo Kapela naj bi si do konca lanskega leta ( 2014 ) nabralo že za najmanj 4,40 milijona evrov neporavnanih obveznosti. Okrog 25 zaposlenim niso redno izplačevali plač že od lanske spomladi, socialne prispevke zaposlenim pa naj bi podjetje prenehalo plačevati že nekaj prej. Kot poročajo pomurski mediji naj bi tako sedaj vinogradniško podjetje Kapela ostalo že povsem brez zaposlenih, brez denarja in brez zalog in če ga lastniku Francu Podlesku ne uspe hitro prodati, mu neizogibno sledi stečaj.

Potrpljenje v neprestanem ubadanju s težavami podjetja vinogradništvo Kapela in z njegovim nesposobnim lastnikom, pa je očitno izgubil tudi že Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ( sklad ), pri katerem ima podjetje v najemu okrog 100 hektarjev vinogradov in je obema že lansko jesen poslalo opomin pred odpovedjo pogodbe o najemu. Ker podjetje Kapela praktično nima več zaposlenih in ker nima denarja, da bi plačalo drugo najeto delovno silo, bi tako naj sedaj brez nujne in potrebne oskrbe ostala kar polovica najetih vinogradov. S tem pa je ekološko in fitosanitarno ogroženo celotno kapelsko vinogradniško področje, ker polovica trt ni niti obrezanih in ne škropljenih ter tako postaja pravo gojišče nevarnih trtnih bolezni, ki se bodo seveda neusmiljeno širile na vse ostale skrbno urejene in vzdrževanje zasebne vinograde v soseščini. Kaj na to pravi ali kako bo celo ukrepala ter ustrezno zaščitila interese zasebnih kapelskih vinogradnikov fitosanitarna inšpekcija pa ni znano. Dolgo verjetno molčati in čakati ne bo mogla, ker bi v primeru izbruhov hudih bolezni in s tem izrednega povečanja stroškov reševanja vinskih trt  in posledično tudi izpada pridelka, se zasebni vinogradniki lahko odločili za tožbo tako podjetja Kapela v stečaju in njegovega lastnika Franca Podleska kot tudi fitosanitarne inšpekcije oziroma države. Za celotno neodgovorno šlamastiko ter njene posledice bi vendarle nekdo moral prevzeti odgovornost.

Sklad naj bi tako vinogradništvu Kapela že posla odpoved najemne pogodbe zaradi neobdelanosti vinogradov in zahtevek, da jim do konca aprila podjetje poplača neplačane najemnine, ker v nasprotnem naj bi odpoved stopila v veljavo naslednji dan po zapadlosti plačil.

Isto sodišče pa je istega dne zavrnilo tudi predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave za TMK Črnci, tako da se kaj lahko dogodi, da bo tudi to podjetje na koncu pristalo v stečaju. Moraš pa res biti pravi mojster, da zapraviš in uničiš dve tako dobri in perspektivni podjetji in Francu Podlesku je to, kot vse kaže, tudi uspelo. Na koncu, ko se bo ta žalostna privatizacijska zgodba nekoč zaključila, bo javnost in seveda vsi prizadeti ter oškodovani, vedeli ter verjeli le, da je grdo zamočil nesposobni lastnik Franc Podlesek. Vsi drugi republiški in lokalni politični ter drugi interesni botri iz časov začetka obeh privatizacij, ki so najbolj zaslužni, da sta obe podjetji nekoč pristali v lastništvu Franca Podleska, pa so tako že zdavnaj pozabljeni in po dobri stari slovenski privatizacijski navadi seveda nič krivi. Računi za vse podjetniške zablode in podjetniško nesposobnost lastnika obeh podjetij Franca Podleska pa bodo tudi tokrat izstavljeni v največjem delu lokalnemu prebivalstvu na Kapeli in okolici ter prebivalcem apaške doline in v dobršnem delu tudi še vsem ostalim državljankam in državljanom Republike Slovenije. Tako kot vedno doslej v preštevilnih  slovenskih tranzicijskih zgodbah tudi na tem področju že četrt stoletja nič novega.

Ni komentarjev:

Objavite komentar