ponedeljek, junij 10, 2013

Lovci pa bi le streljali in streljali!

Že nekaj časa traja v Sloveniji precej žgoča razprava med naravovarstveniki, društvom za opazovanje ptic ter osveščeno javnostjo na eni strani in vodstvom Lovske zveze Slovenije ( LZS ) in nekaj vplivnejšimi člani te organizacije na drugi, ki so na pristojne državne organe in institucije naslovili zahtevo po razširitvi dovoljenja streljanja pernate divjadi.

Očitno v sami slovenski lovski organizaciji glede te pobude ni prišlo niti do kakšne širše strokovno lovske razprave in tako tudi ne do soglasja glede predloga po zahtevi, da se dovoli odstrel doslej zaščitenih vrst.  Po odzivih slovenskih lovskih organizacij (LD ) ter vedno večjem števili lovcev posameznikov je moč sklepati, da slovenski lovci te zahteve vodstva svoje organizacije in nekaj vplivnih posameznikov, ne podpirajo in se temu vedno bolj množično upirajo. Še posebej, ker so v LZS že dalj časa prisotna močna trenja in velika nesoglasja tudi na drugih čisto organizacijskih in statusnih področjih in jih nikakor ne uspevajo razrešiti v splošno zadovoljstvo večine članstva te zelo masovne društvene organizacije, ki ima tudi status posebnega pomena.

V nadaljevanju objavljam zapis enega od članov LZS in tudi glavnega nosilca aktivnosti kolektivnega zasebnega Lovskega foruma, kot nekakšne svobodne in demokratične tribune oziroma recimo temu kar opozicije slovenskih lovcev, ki ga je pred dnevi objavil na  spletnem portalu Lov. Zapis je zelo zgovoren in ob skrbem prebiranju bo bralec brez večjih težav in hitro spoznal, da je problem veliko širši kot le upor proti zahtevi po razširitvi dovoljenja streljanja zaščitenih vrst ptic.

Kateri Srečko vodi LZS?

Napisal Marijan Likar.

Kdo je tisti, ki ima odgovornost in pravico zastopanja Slovenske lovske zveze?

Zadnja aktualna dogajanja so lovce postavila v fokus večine Slovenskih medijev. Trdimo lahko, da po zaslugi problematike, ki jo je sprožilo ravno vodstvo lovske zveze z ostalimi predlagatelji spremembe lovnih vrst. Dejstvo je, da niti članice, niti lovci posamezniki nismo bili preko organizacije nikoli povprašani kaj si o tej problematiki mislimo, četudi smo v vsakdanjem življenju ravno lovci posamezniki tisti, ki najbolj čutimo posledice te afere. Smo pa seveda bili z raznih strani kasneje pozvani k revoltu oz. izrazu enotnosti na ukaz!

V taki situaciji bi človek, ki plačuje članarino v lastni društveni organizaciji od  teh akterjev pričakoval vsaj spoštovanje lastnih Pravil, če so bili že proti/ukrepi popolnoma zgrešeni. V pozivih in nesrečnih pisanjih, ki so jih namenili tako interni kot zunanji javnosti sledimo predvsem podpis Srečka. Enega in drugega. Za prvega vemo, da je predsednik LZS, (če za trenutek zanemarimo že zgodovinsko dejstvo nezakonitosti ali vsaj nemoralnosti volitev), drugi pa na predlog prvega po zamegljeni novoletni zgodbi izbire, poveljuje strokovni službi. A se zdi, da je to poveljstvo razširil kar na celotno organizacijo.

V prispevku na TV me pod njegovim likom preseneti kar napis „Direktor lovske zveze Slovenije“. Oprostite gospodje in gospe novinarji ali pa kar celo sam imenovani, v lovstvu ni nihče moj direktor niti direktor moje LD! In četudi bi šlo za pomoto novinarjev, demantija tega poimenovanja nisem zasledil nikjer. Pa bi ta spodrsljaj zelo lahko spregledal, če me ne bi tudi še številna druga pojavljanja navajala na to, da dotičnemu to zgleda ustreza in godi. Drugače si ne morem razlagati njegovo pogosto pojavljanje v medijih in njegovo pozivanje tudi samim lovcem kako naj se obnašajo in razmišljajo recimo o aktualni problematiki lovnih vrst.

Kristalno jasno mi je, da do anomalij v društveni organizaciji prihaja predvsem tam, kjer situacija in ležernost članstva to dopušča. Da imamo funkcionarje kakršne si zaslužimo in s tem tudi tako strokovno službo oz. vodstvo, njo pa tako, kakor jo vodijo. In kje vidim to anomalijo o kateri pišem? V nespoštovanju osnovnega akta lovske zveze, pod katerim je podpisan ravno tisti prvi Srečko, ki naj bi kot predsednik LZS zastopal in predstavljal LZS in vodil stike z javnostmi (31 čl. Pravil LZS) in ki je predvsem odgovoren za delovanje LZS v skladu S temi pravili.
Ta prvi Srečko je tisti, ki bi moral najbolj poznati utrip v „svoji“ organizaciji in skrbeti da ta deluje in zori tako, da ji bo celotna družba še dolgo zaupala njeno dejavnost in jo za to tudi cenila. Za to je tudi odgovoren! Članom članic zveze, ostali javnosti in predvsem in na prvem mestu subjektom upravljanja. (Še pomnimo kdo so to?)

Mogoče pa je ravno ta odgovornost pretežka in jo Srečko št.1 želi ali dovoli prevaliti na pleče Srečka št.2? Ampak Srečku št.2, direktorju strokovnih služb LZS Pravila nikjer ne podeljujejo pravice zastopanja LZS in vodenja stikov z javnostmi! Ima le pravico in iz naših članarin plačano službeno dolžnost vodenja Strokovne službe LZS, ta pa le in zgolj opravljati strokovna in administrativna dela za LZS.
A očitno tudi v društveni sferi funkcionarjev kotira zelo visoko. Med drugim tudi v uredništvu društvenega glasila, katero pisanje uslužbenca postavi kar v uvodnike. Ne zanikam njegove pravice izražanja lastnega mnenja kot lovca posameznika. A koliko uvodnikov lovcev posameznikov nečlanov komisij ali drugače nekompetentnih za trenutno problematiko smo do sedaj na tem mestu brali? Še posebej ob aktualni problematiki? Bi to moje pisanje postavili v uvodnik?

Mislim, da bi bilo fino, ko bi se ta naša Srečka postavila vsak na svoje mesto. Pa ne zaradi zamer ali česa podobnega. Enostavno zato, ker želim, da mnenje moje organizacije podaja tisti, ki je voljen. Lahko in priporočeno je pri tem seveda uporabiti tudi strokovno osebo zaposleno za stike z javnostjo. A ta  že po opisu del ne more in ne sme biti odgovorna direktorju strokovne službe, temveč neposredno predsedniku LZS! Ker želim in je edino prav, da njega kot voljenega društvenega funkcionarja lahko pohvalim ali grajam in v bodoče upam, da tudi neposredno volim in tako vplivam. Uslužbenec pa naj počne, kar mu zveza društev s Pravili nalaga in za to plača!

Ni komentarjev:

Objavite komentar