sreda, maj 22, 2019

URBANO ČEBELARSTVO na slovenski rokohiterski način!

Urbano čebelarstvo

Slovenci si seveda nismo izmislili tako imenovanega „urbanega čebelarstva“ v mestnih naseljih, ker je ta pojav v nekaterih delih Evrope že dolgo znan. Pustimo praktične in pravne izkušnje urbanih ( mestnih ) čebelarćkov v tujini in poglejmo raje zamisli in inovativnosti naših novonastalih urbanih čebelarjev. Čebelje panje bi postavljali kar na balkonih, terasah in drugih etažnolastniških ter skupno lastniških prostorih večstanovanjskih stavb. Pri tem jih seveda niti malo ne zanimajo določila Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona, predpisov, ki urejajo rejo rej nih in drugih živali v urbanih okoljih, občinski predpisi in mnenja drugih etažnih lastnikov ter stanovalcev v neposredni okolici postavljenih čebeljih panjev. Brez soglasja ostalih etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi se kar tako čebeljih panjev ne bo dalo postavljati. Podobno velja tudi za lastnike mestnih enostanovanjskih hiš in pripadajočih vrtov kjer želijo postavljati panje. Ker zakonodaja v Sloveniji enotno in celovito tega področja ne ureja, bomo verjetno nekaj časa priča anarhiji na tem področju in ni izklučeno, da ne bodo potem temu „nasilju“ nad meščani sledili še sodni spori in velike odškodnine za morebitne posledice pikopv čebel. Pred pristojnimi državnimi organi in organi oblasti mestnih ter ostalih občin je, da se v bližnji prihodnosti lotijo pravnega urejanja tega področja in tako zagotovijo varnost mestnim prebivalcem kot tudi pravno ter odškodninsko odgovornosti imetnikov teh „urbanih“ čebelarstev za posledice reje čebel v urbanih okoljih.

Nekateri predstavniki teh urbanih čebelarjev v javnosti ter v medijih nastopajo precej bahato, arogantno ter ob vsem tem še zavajajo javnost. Ena od takšnih krepkih je izjava enega od teh predstavnikov na nacionalni TV, da so analize (?) pokazale, da je med urbanih čebelarjev veliko bolj čist in zdrav kakor med podeželskih čebelarjev. Pri tem pa niti z besedico ne pove kdaj in kdo je te analize delal, Kje so bili odvzeti vzorci za analize in kaj se je analiziralo ( med, cvetni prah, vosek, propolis... )? Kakšne so strokovne in družbene reference teh laboratorijev, ki bi naj te analize delali in kakšne so reference odjemalcev vzorcev ter razlagalcev rezultatov teh analiz? Koliko in v kakšnih časovnih presledkih so bile analize ponovljene? Nič od vsega tega. Blekne nekaj tja v en dan in potem smeje zapusti TV studio, zavedajoč se, da okrog trosi neumnosti. Kakšen je bil namen tega TV nastopa predstavnika urbanih čebelarjev pa verjetno niti njemu samemu ni povsem jasen?

Takoj za tem ponesrečeniM TV nastopom predstavnika urbanih čebelarjev, pa se je na spletu pojavila še veliko bolj ponesrečena in povsem nestrokovno zastavljena anketa z naslovom „Urbano čebelarstvo, in čebelji pridelki“, jo podpisujejo tudenti Fakultete za dizajn UP, Fakultete za arhitekturo UL in Biotehniške fakultete UL smer Lesarstvo ( https://www.1ka.si/a/217616 ), ki v uvodu ankete anonimne izpolnjevalce nagovorijo:

Spoštovani!
Za potrebe projekta UrbanBee, ki ga Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem, skupaj z zavodom Medtem, zavod za kulturo in naturo, izvaja v sklopu programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), smo se v želji po razvoju novih izdelkov odločili, da se obrnemo na vas uporabnike in tako pridobimo čim več podatkov, ki nam bodo v veliko pomoč pri razvijanju novih produktov.
Prosimo vas, da odgovorite na spodnja vprašanja in nam tako pomagate, da zberemo čim več uporabnih podatkov, ki nam lahko koristijo za boljšo izvedbo našega projekta.


Po skrbni proučitvi anketnih vprašanj, ki jih zastavljanju anketirancem, pri najboljši volji ni mogoče ugotoviti kaj jih v renici zanima in kaj želijo s to nesrečno in skrajno nestrokovno zastavljeno anketo ugotoviti.